Projekti

  • “Fotografija kroz objektiv Filozofije” – oktobar, 2018. godine, Bar, Crna Gora
  • “Porijeklo Filma u Filozofiji” – oktobar, 2018. godine, Bar, Crna Gora
  • “3D Učionica” – april, 2019. godine, Podgorica, Crna Gora