Fotografija kroz objektiv Filozofije

Uz podršku Ministarstva Nauke Crne Gore i u partnerstvu sa NVO Svetionik i Udruženjem profesora filozofije, NVU Munja je organizovala manifestaciju pod nazivom “Fotografija kroz objektiv Filozofije”, 27.decembra 2018. godine u Baru. Kroz istoriju filozofije, pojava fotografije prejudicirana je još u IV vijeku prije nove ere (Platonova pećina). Stoga su ciljevi ovog projekta bili prikazivanje filozofije na fotografske metode i razvoj fotografije, kao i način na koji je fotografija uticala na približavanje filozofije široj publici. Projekat je okončan pripremom i kreiranjem instalacije, pripremom za štampu tekstualno-ilustrovanog kataloga o odnosu filozofije i fotografije.